Mgr. Leona Lončaričová

Diplomová práce

Podpora edukace žáků s různými druhy zdravotního postižení v první třídě základní školy

Support of education of pupils with various Physical Disabilities in the first grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá edukací žáků s různými druhy zdravotním postižením v první třídě. Zaměřuje se na oblasti sluchového a zrakového vnímání, na úroveň řečového projevu, které ovlivňují průběh edukace. Cílem výzkumného projektu bylo analyzovat možnosti podpory v edukaci u sledovaných žáků. Z dílčích cílů šetření bylo vytvořit kazuistiky žáků a zjistit obtíže projevující se u sledovaných žáků se …více
Abstract:
The thesis deals with the education of pupils with different kinds of disabilities at the first grade of primary school. It is focused on the areas of auditory and visual perception and on the level of speech ability which affect the course of education. The aim of the research project was to analyze the possibilities of the support in the education of the monitored group of students. One of the partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta