Ing. Kateřina Vondřichová

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis of a company using financial ratios
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce, je provést finanční analýzu firmy Top Partners s.r.o. a zhodnotit její stabilitu a hospodaření, za posledních pět účetních období v letech 2006-2010. Doporučit kroky, k zlepšení efektivnosti, konkurenceschopnosti a celkové situace firmy. Proto, jsem provedla i analýzu konkurenční firmy, abych mohla obě firmy porovnat. Porovnání je provedeno pomocí účetních výkazů – rozvahy …více
Abstract:
The objective of my bachelor’s diploma work is to undertake a financial analysis of Top Partners s.r.o., to assess its stability and financial performance for the past five accounting periods of 2006-2010, and to recommend steps to be taken to improve the company’s effectiveness, competitiveness and overall standing. For this purpose, I also undertook an analysis of a competitor company to facilitate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní