Ing. Kateřina Vondřichová

Bachelor's thesis

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis of a company using financial ratios
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce, je provést finanční analýzu firmy Top Partners s.r.o. a zhodnotit její stabilitu a hospodaření, za posledních pět účetních období v letech 2006-2010. Doporučit kroky, k zlepšení efektivnosti, konkurenceschopnosti a celkové situace firmy. Proto, jsem provedla i analýzu konkurenční firmy, abych mohla obě firmy porovnat. Porovnání je provedeno pomocí účetních výkazů – rozvahy …more
Abstract:
The objective of my bachelor’s diploma work is to undertake a financial analysis of Top Partners s.r.o., to assess its stability and financial performance for the past five accounting periods of 2006-2010, and to recommend steps to be taken to improve the company’s effectiveness, competitiveness and overall standing. For this purpose, I also undertook an analysis of a competitor company to facilitate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Stanislava Čížková
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní