Olga ŠVANDOVÁ

Bakalářská práce

Machiavelli a jeho nové pojetí politiky v díle Vladař

Machiavelli and his new conception of politics in The Prince
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá novou koncepcí politiky dle Niccola Machiavelliho, kterou podrobně rozepsal ve svém díle Vladař. Práce je rozdělena na několik kapitol, které se věnují životu Machiavelliho, politické situaci tehdejší Florencie, rozboru samotného spisu a nebo např. směru machiavellismus. Machiavelli ve Vladaři popisuje různé druhy knížectví, kdy hovoří o tom, jak je lze získat a také …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a new policy concept based on thoughts of Niccolo Machiavelli and his work The Prince. Thesis is divided into a few chapters which are interested in Machiavelli´s life, political situation of Florence at the time, analysis of the work itself or machiavellianism. Machiavelli describes different types of principality in The Prince. He talks about how to conquer the principalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVANDOVÁ, Olga. Machiavelli a jeho nové pojetí politiky v díle Vladař. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie + Společenské vědy

Práce na příbuzné téma