Klára Ďabolková

Bachelor's thesis

Genderové stereotypy v oboru české filmové produkce

1. Theoretical Part: Gender Stereotypes in The Czech Film Production \nl{} 2. Practical art: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, Length of at Least 10 Mins, Production.
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje tématu genderové rovnoprávnosti ve filmovém průmyslu. Podrobně rozebírá pozici žen v české filmové produkci a srovnává ji s aktuální situací v ostatních evropských zemích. Teoretická část obsahuje data zpracovaná z veřejně dostupných zdrojů klíčových institucí, jako jsou Asociace producentů v audiovizi, Česká filmová a televizní akademie nebo Státní fond kinematografie. Praktická …viac
Abstract:
The bachelor thesis is researching the gender equality in the film industry. Closely analy-zes the position of women in the Czech film production and compares it with the current situation in other European countries. The theoretical part contains data processed from publicly available sources of key institutions such as the Association of Audiovisual Pro-ducers, the Czech Film and Television Academy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: BcA. Tomaš Šimon

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ďabolková, Klára. Genderové stereotypy v oboru české filmové produkce . Zlín, 2019. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe