Mgr. Michaela Oherová

Diplomová práce

Vzdělávací nabídka mimoškolních vzdělávacích institucí daného regionu

Educational offer of extra-curricular educational institutions of Brno region
Anotace:
Anotace Diplomová práce Vzdělávací nabídka mimoškolních vzdělávacích institucí regionu Brno se zaměřuje na zmapování aktuální dostupnosti vzdělávací nabídky zaměřené na přírodovědná a environmentální témata pro 1. stupeň ZŠ ze strany mimoškolních vzdělávacích zařízení v regionu Brno. V teoretické části práce jsou jednak charakterizovány oblasti učiva a výchovně vzdělávací cíle, které akcentují přírodovědná …více
Abstract:
Annotation Diploma thesis Educational offer of extra-curricular educational institutions of Brno region focuses on mapping the current availability of an educational offer focusing on science and environmental issues for elementary schools from extracurricular educational facilities in the Brno region. In the theoretical part of the thesis are characterized both areas of education and educational goals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Kateřina Ševčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta