Mgr. Milan Šipl

Bakalářská práce

Přístup cyklistů ke sportovní výživě

Perception of sports nutrition in selected group of cyclist
Anotace:
ŠIPL, Milan: Přístup cyklistů k výživě, bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 52 stran. Bakalářská práce se zabývá problematikou sportovní výživy v cyklistice. Cílem je zanalyzovat přístup cyklistů ke sportovní výživě a jejich výživové zvyklosti související s přípravou na sportovní výkon. V teoretické části jsou zpracovány dosavadní poznatky z pohledu cyklistiky a sportovní výživy. Empirická …více
Abstract:
ŠIPL, Milan: Perception of sports nutrition in selected group of cyclist. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 52 pages. This thesis deals with problems of sports nutrition in cycling. The aim is to analyze cyclist approach to sports nutrition and dietary habits associated with preparation for sports performance. The theoretical part presents the current knowledge in terms of cycling and sports nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivona Servítová Rutarová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu