BcA. Monika Horáková

Bachelor's thesis

Produkce inscenace Sestra ve studiu Marta

Production of Sestra, which was performed at Divadelní studio Marta
Anotácia:
Cílem práce je zpracování dokumentace k inscenaci Sestra, která byla uváděna v Divadelním studiu Marta v sezóně 2015/2016. V práci je popsáno plánování a realizace inscenace, její uvádění a zhodnocení.
Abstract:
The aim of this thesis is to create documentation about the production of Sestra, which was performed at Divadelní studio Marta in the theatre season 2015/2016. The thesis describes plannig, realization and assessment of the performance.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedúci: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/r5ghl/