Bc. Jozef KOLLÁR

Master's thesis

Spouštěče agresivního chování v prostředí výkonu vazby

Triggers of Agressive Behaviour in the Environment of a Remand Prison
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou agresivního chování obviněných v prostředí výkonu vazby se zvláštním zřetelem k sebepoškozování. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části osvětluji v obecné rovině základní termíny týkající se problematiky interakce mezi člověkem a prostředím: proces adaptace, náročné životní situace, anomální formy chování (agrese vůči ostatním, sebepoškozování …viac
Abstract:
This diploma work deals with issues of detainees´ aggressive behaviour in pre-trial detention with specific respect to self-inflicted injury. The work is divided into two parts. Basic terms concerning issues of interaction between a human being and a social environment are explained in the theoretical part: process of adaptation, difficult life situations, anomalous forms of behaviour (aggression against …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zverejniť od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLLÁR, Jozef. Spouštěče agresivního chování v prostředí výkonu vazby. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe