Hien Dangová

Diplomová práce

Specifics of Accounting Reporting in Multinational Enterprises: Case study of the real estate development company

Specifika Finančního Výkaznictví v Nadnárodní Podnicích: Případová studie realitní developerské firmy
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá reportingovými procesy v realitní developerské společnosti. První část se věnuje problematice finančního a manažerského účetnictví, jejich odlišnostmi a konvergencí. Cílem druhé části je ukázat praktické uplatnění účetního výkaznictví v případové studii a popsat a vyhodnotit reportingové procesy ve vybrané společnosti a v případě potřeby navrhnout podněty ke zlepšení …více
Abstract:
The thesis focuses on reporting processes in the real estate development company. The first part addresses the issues of financial and management accounting, the differences and the convergence of these two types of accounting. The second part aims to show the practical application of the accounting reporting in a real-life case study and to describe and evaluate the reporting processes in the selected …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: David Procházka
  • Oponent: Jaroslav Wagner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74329