Jiří Tománek

Bachelor's thesis

Analýza nasazení Armády České Republiky při zajištění státní hranice

Analysis Putting on Czech Army at Secured State Borderline
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je "Analýza nasazení Armády České Republiky při zajištění státní hranice" z teoretického i praktického hlediska. Teoretická část se skládá z pojednání o mezinárodní situaci, bezpečnostních hrozbách, zahraniční politice a Armádě České Republiky. V praktické části rozeberu síly a prostředky Armády České Republiky, zásadní informace a provedené průzkumy, samotné šetření …more
Abstract:
The theme of Bachelors dissertation is Analysis of Deployment of the Army of the Czech Republic in protection the state border from the theoretical and practical point of view. The teoretical part consists of a treatise on the international situation, security thears, foreing policy and the Army of the Czech Republic. The practical part consists of the force and resources of the Army of the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Robert Pekaj

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tománek, Jiří. Analýza nasazení Armády České Republiky při zajištění státní hranice. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe