Mgr. Kateřina Cimalová

Bakalářská práce

Bílkova vila v Ronově nad Doubravou

Bílek's Villa in Ronov nad Doubravou
Anotace:
Práce nazvaná Bílkova vila v Ronov nad Doubravou se zabývá posledním dílem Františka Bílka, které bylo postaveno poátkem 30.let 20.století. Autor práce nepopisuje pouze exterier, ale také interier, kde je umístna hala. Ta je totiž nejduležitjším prvkem stavby, který nese typické znaky art nouveau. Píloha pak obsahuje fota a stavební plány.
Abstract:
The paper called Bileks villa in Ronov nad Doubravou is aimed at last architecture piece of František Bilek, which was realized in early 30s of the 20th century. The author of paper describes not only exterior, but also interior, where is located a hall of the villa. The hall is the most important element, which contains typical signs of the art nouveau. The supplement offers photos and build plans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny umění