Michaela MARÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vnitrofiremní komunikace jako faktor zvyšování výkonnosti organizace

The internal communication like a factor of effective improving in the company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnitrofiremní komunikací ve společnosti Infos Art, s.r.o. Cílem této bakalářské práce je nalezení způsobu, jakým se dá zlepšit stávající komunikace v organizaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a popsány formy a nástroje komunikace. Jako podklad pro praktickou část byl použit dotazník, který vyplnili zaměstnanci společnosti. Na závěr jsou v práci uvedeny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with internal communication in Infos Art, Ltd. The aim of this work is find a way which improves current communication in the company. In the theoretical part are explained basic terms, forms and tools of communication. As a support for the practical part questionnaire was used, which was filled by company employees. At the conclusion there are given suggestions and recommendation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
Identifikátor: 20640

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARÁKOVÁ, Michaela. Vnitrofiremní komunikace jako faktor zvyšování výkonnosti organizace. Prostějov, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe