Filip KOCOUREK

Bachelor's thesis

Informovanost v otázkách ochrany obyvatelstva v závislosti na zóně havarijního plánování

Awareness on issues of protection of the population, depending on the emergency planning zone.
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo posoudit současný stav informovanosti žáků a studentů v otázkách doporučeného způsobu chování při vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na vznik radiační havárie a posoudit rozdílnost v informovanosti žáků a studentů v závislosti na zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín. Pro tento účel bylo realizováno dotazníkové šetření, kdy byl vytvořen dotazník …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis was to evaluate pupils and students knowledge of the recommended behaviour in case of emergency with extra emphasis on radiation accidents. The research compares the differences in knowledge of young people depending on Temelín Nuclear Power Plant's emergency planning zone. The research used questionnaires which were filled by pupils and students of elementary schools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Ing. Marie Charvátová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOCOUREK, Filip. Informovanost v otázkách ochrany obyvatelstva v závislosti na zóně havarijního plánování. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses vk7gzp vk7gzp/2
3/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.