Kateřina Tesařová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Péče soudu o nezletilé a výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Anotace:
Absolventská práce se zabývá tématem týkajícím se nezletilých dětí. V první kapitole se věnuji vybraným řízením v oblasti péče soudu o nezletilé, protože například výchova a výživa nezletilých dětí je v dnešní době velmi aktuální otázkou. Dále se ve své práci zabývám tématem výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, který popisuje práci soudu, když jeden z rodičů neplní rozhodnutí soudu. A v poslední …více
Abstract:
Die vorliegende Absolventarbeit befasst sich mit der Problematik der minderjährigen Kinder. Im ersten Kapitel beschäftige ich mich mit den ausgewählten Gerichtsverfahren im Bereich der gerichtlichen Sorge um Minderjährigen, weil z.B. Erziehung minderjähriger Kinder heutzutage eine sehr aktuelle Frage ist. Im meiner Arbeit analysiere ich auch das Thema der Vollstreckungen von Entscheidungen über die …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/vkwypj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program / obor:
Veřejnosprávní činnost / Administrativa justice