Bc. Aneta Kociánová

Bachelor's thesis

Vnímání těhotenství, porodu a šestinedělí otcem dítěte

Perception of pregnancy, childbirth and puerperium by the father of the baby
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním těhotenství, porodu a šestinedělí otcem dítěte. Zaměřuje se zejména na to, jaké nové situace přináší dnešní doba mužům, novopečeným otcům, a jak tyto nové role velká část mužské populace vnímá a prožívá. Teoretická část seznamuje stručně s historií porodnictví, s rolí mužů v tomto období. Dále popisuje jednotlivá období těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně …more
Abstract:
The preoccupation of this Bachelor´s thesis is about a perception of the pregnancy, childbirth and puerperium by a father of a baby. The main intent is about the new situations for men of this time, about the future fathers and the new roles that the man population percept and experience. The theoretical part acquaints with the history of midwifery and the role of the men in theses chapters. Also it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Lenka Veselá
  • Reader: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife