Romana MAREŠOVÁ

Bakalářská práce

"Dalajlama - portrét člověka a politického vůdce"

"Dalajlama - Portrait of the man and the political leader
Anotace:
Práce se zaměřuje na postavu dalajlamy, jenž je jak duchovním tak i světským vůdcem tibetského národa. Hlavním cílem práce je poukázat na dalajlamovu politickou činnost, jež má rozhodující význam nejen pro jeho rodný Tibet, ale sehrává podstatnou roli na celé mezinárodní politické scéně. Čtenář se dále seznámí s významnými dokumenty, které sehrávají klíčovou roli v tibetské otázce.
Abstract:
The thesis deals with the Dalai Lama, who is both the spiritual and the secular leader of Tibetan people. The main focus of this thesis is to point out Dalai Lama?s political activity. The impact of this role is significant not only for his native Tibet but also for the whole international political stage. Further parts contain important documents that play key role in the so-called Tibet Question …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009
Zveřejnit od: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Romana. "Dalajlama - portrét člověka a politického vůdce". Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta