Mgr. et Mgr. Kateřina Minaříková

Bakalářská práce

Propojování výtvarné a literární složky v díle Petra Síse na příkladu jeho autorské knihy Tibet

Colocation of the artistic and the literature component in work of Petr Sis by an example of his author's book Tibet
Anotace:
Předložená bakalářská práce zkoumá propojování výtvarné a literární složky v díle Petra Síse na příkladu analýzy jeho autorské knihy Tibet. Práce se v úvodní části zaměřuje na vymezení vzájemných vztahů slovesné a obrazové složky v knize a její ilustraci, ve vztahu k obrázkové knize a její definici. V další části přibližuje současnou podobu české obrázkové knihy pro děti a mládež. Obrázkovou knihu …více
Abstract:
This bachelor thesis expolore the colocation of the artistic and the literature component in work of Petr Sís, based on an analysis of his book Tibet. The paper focuses on definition of the mutual relationship of verbal and figural part of the book and its illustration in relationship to a picture book and its the definition. In the next part the current form of czech picture book for children and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Jeřábek
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta