Bc. Alena Kolínková

Diplomová práce

Regionální operační programy jako nástroj podpory kulturního cestovního ruchu

The Regional Operational Programmes as an Incentive of Cultural Tourism
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza a hodnocení čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie pomocí regionálních operačních programů ČR za období 2007 – 2010. Byly vybrány projekty zaměřené na rozvoj kulturního cestovního ruchu. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první tři jsou teoreticky zaměřené. Jsou zde popsána východiska regionální politiky napříč ekonomickými teoriemi, vývoj a nástroje …více
Abstract:
The focus of thesis is an analysis and evaluation of drawing financial support from European Union´s founds through the Regional operational programmes for the period 2007 - 2010. The projects with orientation on cultural tourism were selected. The thesis is divided into five chapters. The first of three chapters are theoretically oriented. They are desribed the basis of regional policies across the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa