Bc. Jan Chytil

Master's thesis

Zhodnocení výhodnosti investice do vybraných emerging markets pomocí fundamentální a technické analýzy

The relevance of the fundamental and technical analysis in Emerging Markets
Anotácia:
Předmětem mé diplomové práce „Zhodnocení výhodnosti investice do vybraných emerging markets pomocí fundamentální a technické analýzy“ je posouzení vhodnosti využití technické a fundamentální analýzy v podmínkách emerging markets. V první teoretické části jsou definovány jednotlivé metody technické a fundamentální analýzy společně s charakteristikou sledovaných ekonomik a výsledky dříve provedených …viac
Abstract:
The subjekt of my thesis „The relevance of the fundamental and technical analysis in Emerging Markets“ is examination propriety of using technical and fundamental analysis in terms of emerging markets. The first theoretical part of my thesis is focus on definition methods of technical and fundamental analysis together with the observed characteristics of monitored economies and the results of earlier …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta