Monika Štěpánová

Bakalářská práce

Návrh marketingové a obchodní strategie firmy DELONG INSTRUMENTS, a. s.

Marketing and Business Strategy for company DELONG INSTRUMENTS a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá tvorbou marketingové a obchodní strategie pro firmu Delong Instruments a.s. V první části je vypracována literární rešerše, kde se nachází základní pojmy vztahující se ke zvolenému tématu. V další části je zana-lyzováno vnější a vnitřní prostředí pomocí STEPE a 3C analýzy. Byla také použita analýza 4P k prozkoumání vnitřního prostředí. V práci bylo také provedeno do-tazníkové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the creation of marketing and business strate-gies for the firm Delong Instruments a.s. In the first part of the thesis there is a literary research, where the basic terms related to the chosen topic are found. The next part analyzes the external and internal environments using STEPE and 3C analysis. 4P analysis was also used to investigate the internal environment. A …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Urbánková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta