Šárka MAJERECHOVÁ

Bakalářská práce

Životní podmínky - vývoj ukazatelů v ČR a EU (EU-SILC)

Living conditions - development of indicators in the CR and the EU (EU-SILC)
Anotace:
V bakalářské práci je uvedeno, jaká je míra rizika chudoby u domácností ve státech Evropské unie. Dále se bakalářská práce zaměřuje na ukazatele, které zkoumají životní podmínky ve státech EU a ukazatele, které jsou zjišťovány v České republice. Ukazatele slouží především k porovnání států EU mezi sebou.
Abstract:
The thesis is stated, what is the risk of poverty rate among households in the states of the European Union. Furthermore, the thesis mentions on indicators, that examine the living conditions in EU countries and indicators that are measured in the Czech Republic. Indicators are used primarily to compare the EU states.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pitrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJERECHOVÁ, Šárka. Životní podmínky - vývoj ukazatelů v ČR a EU (EU-SILC). Cheb, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická