Bc. Barbora Kračmerová

Bakalářská práce

Probační a mediační služba. Její současná podoba a úvahy, de lege ferenda ve vztahu k trestnímu řízení.

Probation and mediation service. Its current form and considerations, de lege ferenda in relation to criminal proceedings.
Anotace:
Tato práce se snaží představit celou Probační a mediační službu obsaženou v zákoně č 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Zabývá se historií, vysvětlením pojmů probace a mediace, probační a mediační činnosti. Dále se zabývá alternativními tresty – jejich nevýhodami a výhodami.
Abstract:
This work seeks to present all the Probation and Mediation Service contained in Act No. 257/2000 Coll. of Probation and Mediation Service. This work focus on the history, the explanation of the terms of probation and mediation and probation and mediation activities. It also deals with alternative punishment – their advantages and disadvantages.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání