Kateřina Machová

Bakalářská práce

Volný čas dětí z diagnostického ústavu trávený on-line

Leisure time of children from diagnostic institution spend on-line
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využívání počítačů a internetu v diagnostických ústavech. Práce nejprve vymezuje základní pojmy, kterými jsou volný čas, využívání internetu dětmi a diagnostický ústav. V praktické části je představeno dotazníkové šetření provedené v dětském diagnostickém ústavu v Liberci. Z výsledků šetření vyplývá, že děti v dětském diagnostickém ústavu v Liberci používají počítač …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of the use of computers and the internet in risk behavior diagnostic centers. Thesis first defines the basic concepts, which are leisure time, use of the internet by children and risk behavior diagnostic center. The research part of the thesis presents the questionnaire research carried out in the children risk behavior diagnostic center in Liberec. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Oto Dymokurský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machová, Kateřina. Volný čas dětí z diagnostického ústavu trávený on-line. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN