Bc. Jana Vejdová

Diplomová práce

Analýza standardů kvality sociálních služeb v Diagnostickém zařízení sociální péče

The analysis of quality standards of social services in the Diagnostic instution of social-service work
Anotace:
Tato diplomové práce se zabývá analýzou standardů kvality sociálních služeb, konkrétně pak standardu č. 5 Plánování služby s uživatelem v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice.
Abstract:
This thesis is concerned with the analysis of the quality standards of social services, concretely with the standard Nr. 5 Planning of service with user in the Diagnostic institution of social services Černovice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta