Bc. Michal Lačný

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor ČR

Fire department of Czech Republic
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je popsat hasičský záchranný sbor České republiky (ČR) jako jednu z nejdůležitějších složek Ministerstva vnitra ČR. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat bohaté historii hasičského záchranného sboru, jeho poli působnosti, integrovanému záchrannému systému, včetně postavení hasičského záchranného sboru v integrovaném záchranném systému. Poslední kapitola je věnována hasičskému …více
Abstract:
The goal of my thesis is to describe the fire deparment of the Czech republic as an important component of the Ministry of Interior in Czech Republic. In each chapter I will focus on history, range of activities, integrated rescue system and placement of fire brigade in this rescue system. Last chapter is focused on Prague fire brigades and their statistic datas.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní