Bc. Michal Lačný

Bachelor's thesis

Hasičský záchranný sbor ČR

Fire department of Czech Republic
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je popsat hasičský záchranný sbor České republiky (ČR) jako jednu z nejdůležitějších složek Ministerstva vnitra ČR. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat bohaté historii hasičského záchranného sboru, jeho poli působnosti, integrovanému záchrannému systému, včetně postavení hasičského záchranného sboru v integrovaném záchranném systému. Poslední kapitola je věnována hasičskému …more
Abstract:
The goal of my thesis is to describe the fire deparment of the Czech republic as an important component of the Ministry of Interior in Czech Republic. In each chapter I will focus on history, range of activities, integrated rescue system and placement of fire brigade in this rescue system. Last chapter is focused on Prague fire brigades and their statistic datas.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: JUDr. Eva Kadlecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní