Olga RÝPAROVÁ

Bakalářská práce

Social Advertising in Great Britain and the USA

Social Advertising in Great Britain and the USA
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním socialní inzerce ve Velké Británii a v USA. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou definovány rozdíly mezi komerční a sociální inzercí. Následuje výčet ligvistických a vizuálních prvků, které se vyskytují v reklamě. Praktická část je zaměřená na rozbor konkretních sociálních inzercí, které jsou analyzovány z hlediska lingvistického a vizualního
Abstract:
This thesis deals with a comparison of social advertising in Great Britain and the USA. It is divided into two parts. The theoretical part focuses on differences between commercial and social advertising followed by linguistic and visual aspects which are found in advertisements. The practical part concentrates on the analysis of specific social advertisements which are examined from the linguistic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÝPAROVÁ, Olga. Social Advertising in Great Britain and the USA. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe