Jaroslav BAŠUS

Bakalářská práce

Lexikální dovednosti a konceptualizace pojmů z oblastí IT terminologie, výzkum vedený mezi uživateli druhého jazyka.

Lexical proficiency and conceptualization of IT related terms, a survey of second language speakers.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the lexical proficiency and conceptualization of IT related terms which were primarily centred on second language speakers. Initially, I deal with the means of learning, teaching and acquisition. Furthermore, I comment on processes of language change and list terminology that was used in the survey. The practical part of this bachelor thesis involves a research, which …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na lexikální dovednosti a konceptualizaci pojmů z oblastí IT terminologie, které byly vedené primárně mezi uživateli druhého jazyka. Nejprve se zabývám učením, vyučováním a přijímáním jazyka. Dále ještě komentuji procesy změny jazyka a uvádím terminologii, která byla součástí dotazníku. Praktická část této bakalářské práce zahrnuje průzkum, který cílil na testování ze základních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAŠUS, Jaroslav. Lexikální dovednosti a konceptualizace pojmů z oblastí IT terminologie, výzkum vedený mezi uživateli druhého jazyka.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta