Petr Pluháček

Diplomová práce

Sociální média z pohledu korporace

Corporations and social media
Anotace:
Tato práce se zabývá pohledem korporace na sociální média. Seznamuje s vývojem webu a konceptu webu 2.0, na který sociální média přímo navazují. Definuje sociální média a charakterizuje jejich významné zástupce. Zároveň práce vymezuje účelové pojetí korporace jako institut, který využívá sociální média ke generování zisku. Toto využití je rozděleno do pěti rozměrů: budování značky, péče o zákazníka …více
Abstract:
This thesis deals with corporations looking at social media. It introduces an evolution of the web and the web 2.0 concept which are directly followed by social media. It defines social media and characterizes its major representatives. At the same time the thesis defines the corporation as an institute that uses social media to make a profit. This use is divided into five dimensions: brand building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Antonín Pavlíček
  • Oponent: Radim Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33483