Ondřej KLOUDA

Bakalářská práce

Vliv konstrukce magnetického obvodu na indukčnost a ztráty tlumivky

Imact of the core construction on inductance and power losses of the reactor
Anotace:
Tato práce obsahuje data naměřená a vyhodnocená při měření na dvou vzorcích 3f tlumivek s EI jádrem. Tato data jsou vyhodnocena a popisují, jaký vliv mají různé konstrukční úpravy na parametry měřených zařízení.
Abstract:
This work contains data measured and evaluated during measurement on two specimens of 3f choking coils with EI core. These data are evaluated and describe the effect of different constructional modifications on the parameters of the measured devices.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOUDA, Ondřej. Vliv konstrukce magnetického obvodu na indukčnost a ztráty tlumivky. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/