Bc. Martin Heřman

Diplomová práce

Personální bezpečnost při ochraně utajovaných informací

Personnel Security in Protection of Classified Information
Anotace:
Práce se zabývá problematikou personální bezpečnosti při ochraně utajovaných informací, a to jak z pohledu v současné době platné a účinné právní úpravy, tedy zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, tak také z hlediska jejího vývoje, tedy zákonů č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství a č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Za pomoci …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of personnel security when protecting classified information, both from the perspective of the valid legislation currently in effect, i.e. the Czech law no. 412/2005 Sb. about the protection of classified information and about security capacity, as well as from the perspective of the legislation development, i.e. the laws no. 102/1971 Sb. about the protection of state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní