Bc. Vendula Kopřivová

Bakalářská práce

Kritická analýza českých slovníkových hesel definujících nová média

Critical analysis of Czech dictionary entries defining new media
Anotace:
Umění nových médií je projevem soudobých technologií. Tento druh umění zahrnuje nespočet uměleckých stylů nemálo rozšířených u nás, ale i po celém světě. Celá problematika nových médií je široký a těžko definovatelný pojem. Zabrousíme-li mimo akademické kruhy, zjistíme, že veřejnosti oblast umění nových médií příliš známa není, případně ani charakterizování samostatných nových médií. A zde se objevuje …více
Abstract:
New media art is a manifestation of contemporary technologies. This type of art includes countless artistic styles quite widespread in our country but also around the world. The whole issue of new media is broad and difficult term to define. When we look outside of academic circles, we find that to the public area of new media art is not widely known, even the main description of the new media. And …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta