Mgr. Michal Zambo

Diplomová práce

Anglický a mateřský jazyk v hodinách angličtiny

English Language and Mother Tongue in English Lessons
Anotace:
Diplomová práce English Language and Mother Tongue in English Lessons je zaměřena na srovnání anglického a mateřského jazyka při výuce angličtiny na základní škole. Cíl práce je pokusit se najít nejvhodnější a nejefektivnější způsob výuky angličtiny z jazykového hlediska. Teoretická část se zabývá přínosem a využitím jak anglického tak i mateřského jazyka v hodinách angličtiny. Oba jazyky jsou konfrontovány …více
Abstract:
The diploma thesis English Language and Mother Tongue in English Lessons is focused on comparison of English language and mother tongue when teaching English at primary school. The aim of the work is to find the most appropriate and effective way of teaching English from the language point of view. The theoretical part discusses the asset and use of both English language and mother tongue in English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta