Jana ILÍKOVÁ

Bakalářská práce

Etické otázky související s transplantací orgánů (Etická problematika transplantace orgánů)

Ethical dilemmas in connection with organ transplantation
Anotace:
Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji historický vývoj orgánových transplantací a imunosupresivní terapie. Dále se zabývám organizací odběrů orgánů a transplantací, uvádím přehled transplantačních center v ČR a hlavní prameny transplantační legislativy. V poslední kapitole se zaměřuji na etické otázky v kontextu s transplantacemi jako je definice mozkové smrti, souhlas …více
Abstract:
This work includes practical and theorethical part. Theoretical part describes historical developement of organ transplantation and imunosupresive therapy. This work deals with organization of organ extraction and transplantation, list of transplantation centres in Czech republic and main sources of transplantation legislation as well.The last chapture of the work deals with ethical questions considering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2008
Zveřejnit od: 29. 5. 2008
Identifikátor: 8122

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Anna Krátká

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ILÍKOVÁ, Jana. Etické otázky související s transplantací orgánů (Etická problematika transplantace orgánů) . Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.