Jana Svojanovská

Bachelor's thesis

Hospic Anežky české - případová práce vyhodnocení péče o klienty v terminálním stádiu

BP
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je případová studie zaměřená na hospicovou a paliativní péči a její možnosti využití pro klienty. Úkolem mé práce je představit hospicovou a paliativní péči, která se v ČR rozvíjí druhé desetiletí, představit hospic, nastínit historii hospiců, typy hospicové péče, pohledy společnosti na eutanazii, poukázat na potřeby umírajících a péči o pozůstalé. Dále je mým cílem zjistit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: Martin J. Chadima, Petr Štica
  • Reader: Monika Ulrichová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv