Jana Svojanovská

Bachelor's thesis

Hospic Anežky české - případová práce vyhodnocení péče o klienty v terminálním stádiu

BP
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je případová studie zaměřená na hospicovou a paliativní péči a její možnosti využití pro klienty. Úkolem mé práce je představit hospicovou a paliativní péči, která se v ČR rozvíjí druhé desetiletí, představit hospic, nastínit historii hospiců, typy hospicové péče, pohledy společnosti na eutanazii, poukázat na potřeby umírajících a péči o pozůstalé. Dále je mým cílem zjistit …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB505

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedúci: Martin J. Chadima, Petr Štica
  • Oponent: Monika Ulrichová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv