Kateřina GÖBLOVÁ

Bakalářská práce

Sexualita a partnerské vztahy u osob s poruchou autistického spektra

Sexuality and relationships of people with autism spectrum disorders
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sexuality a partnerských vztahů u osob s poruchou autistického spektra. Cílem teoretické části je popsat východiska, která se vztahují k danému tématu. Blíže si uvádíme oblast poruch autistického spektra, kde zmiňujeme historický vývoj postojů k autismu, základní pojmy, klasifikační systémy MKN a DSM, etiologii, specifické a nespecifické projevy spojené …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of sexuality and partner relationships of people with autism spectrum disorders. The main aim of the theoretical part is to describe the starting points that relate to the given topic. We take a closer look at the area of autism spectrum disorders, where we mention the historical development of attitudes towards autism, basic concepts, ICD and DSM classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GÖBLOVÁ, Kateřina. Sexualita a partnerské vztahy u osob s poruchou autistického spektra. Olomouc, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.