Theses 

Srovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti – Bc. Petra Buchelová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies

Bc. Petra Buchelová

Bachelor's thesis

Srovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti

Comparison on Lisabon Strategy and Strategy Europe 2020 with Concerning on Employment

Abstract: Bakalářská práce se zabývá srovnáním Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, jakožto klíčových dokumentů hospodářského rozvoje Evropské unie. Součástí práce je analýza toho, zda a jakým způsobem mělo naplnění či nenaplnění cílů Lisabonské strategie v oblasti zaměstnanosti vliv na definování cílů současné strategie, a případná identifikace dalších souvisejících faktorů.

Abstract: This thesis focuses on the comparison of the Lisbon Strategy and the Europe 2020 in employment, as the key documents of the European Union´s economic development. It contains an analysis of whether and how they should meet of the objectives of the Lisbon Strategy's employment impact on defining the objectives of the current strategy and identify any other relevant factors.

Keywords: Lisabonská strategie, revidovaná Lisabonská strategie, strategie Evropa 2020, Evropská unie, zaměstnanost, konkurenceschopnost, hospodářský růst. Lisbon strategy, revised Lisbon strategy, strategy Europe 2020, European union, employment, competitiveness, economic growth

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Maláč

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 16/1/2019 07:28, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz