MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.

Doctoral thesis

Prevalence kouření a užívání elektronických cigaret u produktivní populace města Brna v r. 2013. Průběžné býsledky Kardiovize Brno 2030

Prevalence of tobacco use and e-cigarette use in productive Brno population in 2013. Preliminary results of Kardiovize Brno 2030
Abstract:
Úvod: Cílem této práce bylo zjistit užívání tabáku a užívání elektronické cigarety v reprezentativním vzorku brněnské populace. Metody: Průřezové šetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění bylo provedeno podle zavedené metodiky Czech PostMONICA Study, nově v okrese Brno-město v roce 2013. Tato zpráva o úvodních 966 náhodně vybraných dobrovolnících ve věku 25-64 let se zaměřuje na užívání …more
Abstract:
Aim: The objective of this study was to assess tobacco use and e-cigarette use in a representative sample of population of Brno city. Methods: A cross-sectional survey of cardiovascular risk factors was conducted respecting the method of Czech PostMONICA Study, newly in the district of Brno city in 2013. This preliminary report of first 966 randomly selected volunteers aged 25-64 focuses on tobacco …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta