Bc. Kristina Šrainová

Bakalářská práce

Aktivity formy podpory prodeje konkrétní obchodní společnosti

Sales promotions concreate company and it’s activities
Anotace:
Bakalářská práce „Aktivity formy podpory prodeje konkrétní obchodní společnosti“ se zabývá podporou prodeje, která v dnešní době velmi nabývá na svém významu v oblasti marketingové komunikace. Práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, praktická část má dvě kapitoly. V první kapitole je vysvětlena integrovaná marketingová komunikace jako …více
Abstract:
Bachelor`s work „Sales promotions concreate company and it`s activities“ talks about sales promotions, which gains strenght in the marketing communication in this time. My work has got two parts. First part is theoretical, second part is practical. Theoretical part inclothes three chapters, practical part has got two chapters. First chapter talks about integrated marketing communication. Second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní