Bc. Kanan Baghirov

Bakalářská práce

Advertisement-new phenomenon of communication

Advertisement-new phenomenon of communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá především problematikou moderní reklamy v rámci komerčních komunikací společnosti. Problém zahrnuje diskusi o tom, co je reklama, její funkce v marketingovém mixu a marketingové aktivity společnosti, její vývoj v posledních desetiletích, zejména v kontextu celosvětového šíření internetu a reklamy a designu. Cílem závěrečné práce je následující: najít a vyhodnotit hlavní dopady …více
Abstract:
The bachelor thesis deals primarily with the problem of modern advertising in the context of commercial communications of a company. The problem includes discussion of what advertising is, its function in the marketing mix and marketing activities of a company, its development within the last decades, particularly from the worldwide spread of the Internet and advertisement design. The objective of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Šnajdar
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní