Vendula LUKÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) v Plzni ( Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec)

Botany study of Rhus typhina in Pilsen ( Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec)
Anotace:
Tématem této práce bylo sledování výskytu Rhus typhina v Plzni Bolevec, Bílá Hora, Severní předměstí, Doubravka, Zábělá, Újezd, Bukovec, Červený Hrádek a Chlumek. Tímto botanickým výzkumem byl zmapován výskyt Rhus typhina na jedné čtvrtině města Plzeň Tímto výzkumem byla potvrzena hypotéza o šíření Rhus typhina kořenovými výmladky a vyvrácena domněnka o šíření semeny. Tento výzkum proběhl ve dvou částech …více
Abstract:
The topic of my thesis is observing of Rhus typhina occurence in Pilsen, namely in Bolevec, Bílá Hora, Severní předměstí, Doubravka, Zábělá, Újezd, Bukovec, Červený Hrádek and Chlumek. This botanical research maps the occurence of Rhus typhina at one quarter of the city. The research proved the hypothesis of Rhus typhina spreading by suckers and denied the hypothesis about the spread by seeds. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠOVÁ, Vendula. Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) v Plzni ( Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec). Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/