Zuzana Jínová

Bakalářská práce

Daně z příjmů v podnikatelském prostředí

The income tax in business area
Anotace:
Tématem bakalářské práce je porovnání daňového zatížení podnikatelského subjektu na území České republiky za zdaňovací období roku 2016. Práce rozlišuje danou problematiku z pohledu fyzických a právnických osob. Nosnou částí bakalářské práce je deskripce daňové soustavy České republiky se zaměřením na daně z příjmů fyzických a právnických osob. Pro porovnání daňového zatížení fyzické a právnické osoby …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is to compare the tax burden of a business entity in the territory of the Czech Republic for the tax period in 2016. The thesis differentiates the given issue from the point of view of the natural person and the legal entity. The main part of the bachelor thesis is a description of the tax system of the Czech Republic with a focus on the income tax of the natural person …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jínová, Zuzana. Daně z příjmů v podnikatelském prostředí. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta