Bc. Ivo Hejný, DiS.

Diplomová práce

Řízení variabilních nákladů rostlinné výroby zemědělských podniků

Management of variable costs of crop production farms
Anotace:
Diplomová práce se zabývá interakcí ekonomiky, pěstební technologie a úrodností půdy. Tato pojetí není zcela běžné. Jedná se o kompletní přístup, v němž nebudu pouze poukazovat na ekonomický pohled, ale pokusím se analizovat příčiny tohoto problému. Především se budu snažit vytipovat variabilní náklady, které by zemědělský podnik mohl ušetřit tak, aby došlo k jejich optimalizaci, což povede k jejich …více
Abstract:
The thesis deals with the interaction of the economy, growing technology and soil fertility. This concept is not entirely normal. It is a complete approach that not only point out the economic point of view, but I'll try analizovat causes of this problem. Above all, I will try to identify the variable costs, which could save the farm, so as to optimize them, leading to their reduction, and thus the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: není
It is not

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta