Ing. Martina Hušková

Diplomová práce

Využití analýzy variabilních a fixních nákladů ve vnitropodnikovém řízení

Utilization analysis of variable and fixed costs in interior management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou variabilních a fixních nákladů a jejich významem v kalkulaci variabilních nákladů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány a charakterizovány základní pojmy vztahující se k tématu práce. K základním pojmům v této souvislosti patří manažerské účetnictví, controlling, náklady, analýza bodu zvratu a kalkulace s důrazem …více
Abstract:
Diploma thesis deals with variable and fixed costs and their position in the calculation of variable costs. The work has been divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part are defined and characterized the basic concepts which correspond with diploma thesis. The basic concepts are in this concept for example managerial accounting, controlling costs, analysis of break-even …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hušková, Martina. Využití analýzy variabilních a fixních nákladů ve vnitropodnikovém řízení. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN