Bc. Nikola CAPKOVÁ

Diplomová práce

Vizualizace sekvenčně-specifických sond mitochondriální DNA v nukleoidech pomocí 3D super-rozlišující mikroskopie

Visualization of sequence-specific probes of mitochondrial DNA in nucleoids by 3D super-resolution microscopy
Anotace:
V dnešní době je mitochondriím a balení mitochondriální DNA do nukleoidů věnovaná veliká pozornost. Jejich výzkum, založen na zobrazovacích metodách pomocí 3D super-rozlišovací mikroskopie, je zaměřen nejen na pochopení a následně léčbu mitochondriálních onemocnění (neutralizace laktátu, suplementace antioxidanty atd.), ale řeší také problematiku stárnutí či hormeze. Cílem této práce je návrh a optimalizace …více
Abstract:
Nowadays, great attention is paid to mitochondria and the packaging of mitochondrial DNA into nucleoids. Their research, based on imaging methods using 3D super-resolution microscopy, is focused not only to understand and subsequent treatment of mitochondrial diseases (lactate neutralization, antioxidant supplementation, etc.), but also deals with aging or hormesis. The aim of this work is to design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CAPKOVÁ, Nikola. Vizualizace sekvenčně-specifických sond mitochondriální DNA v nukleoidech pomocí 3D super-rozlišující mikroskopie. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta