Roman Jiránek

Diplomová práce

Hypotéza dvojího deficitu: empirická analýza na příkladu vybraných zemí

The Hypothesis of the Twin Deficit: The Empirical Analysis, Cases of some Chosen Countries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hypotézy dvojího deficitu, tedy současného deficitu státního rozpočtu a běžného účtu. V teoretické části jsou představeny dva hlavní teoretické směry týkající se uvedeného problému, a to keynesiánský konvenční přístup a ricardiánský model, jakož i K-M model. Práce dále představuje podrobnou analýzu řady studií, které se uvedenému tématu věnovaly (např. práce …více
Abstract:
The thesis deals with the problematics of the twin deficit hypothesis, e. g. the simultaneous deficits of the state budget and of the current account. In the theoretical part, there are presented two main theoretical approaches, the Keynesian conventional approach and the Ricardian model, and also the K -- M model. The thesis presents also the main analysis of a lot of papers which dealt with the given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55630