Mgr. Elena Dačeva

Diplomová práce

“Do you understand?” – an analysis of the use of understanding-check questions in the EFL classroom

“Do you understand?” – an analysis of the use of understanding-check questions in the EFL classroom
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá používáním učitelských otázek ověřujících porozumění, konkrétně understanding-check questions (UC questions), v české třídě, kde se frontálně vyučuje anglický jazyk. V rámci práce se snažím odpovědět na následující výzkumné otázky: V jakých sekvenčních prostředích používá učitel angličtiny otázky ověřující porozumění u studentů? a Jak studenti na tyto otázky reagují? …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the use of understanding-check questions in four frontally taught EFL classes in an upper-secondary school in the Czech Republic. The goals of the thesis are to analyse in what sequential environments the teacher poses understanding-check questions and how the students react to it. The theoretical part of the thesis explains the nature of yes-no questions and the importance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta