Theses 

Webpack - Automatický přenos webových prezentací mezi CMS – Bc. Matej Chudo

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Matej Chudo

Master's thesis

Webpack - Automatický přenos webových prezentací mezi CMS

Webpack - Automated transfer of websites between CMS

Abstract: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať nástroj pre čiastočne automatizovaný prenos existujúcej webovej prezentácie do systému pre správu obsahu a tiež popísať východiska pre návrh nástroja - zhrnutie ako je spravovaná bežná webová prezentácia a analýza typickej štruktúry webovej prezentácie v zmysle hierarchie stránok a prvkov užívateľského rozhrania na jednotlivých stránkach.

Abstract: The aim of this thesis is to design and implement a tool that allows for a partially automated transfer of a website into a content management system and also to describe the basis for the design of the tool – a summary of how a common website is managed and an analysis of the typical structure of a website in the sense of the hierarchy of pages and user interface elements on individual pages.

Keywords: Content management system, content migration, webpage, website, World Wide Web.

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jaromír Ocelka
  • Reader: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 02:31, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz